Żółw ostrogrzbiety pochodzi z rodziny żółwi błotnych i zamieszkuje tereny Ameryki Północnej. Może żyć około 30 lat. Samce osiągają długość do 15 cm, a samice do 25 cm.