Żółw słoniowy to jeden z największych żółwi jaki można spotkać na świecie. Jego rozmiary przypominają rozmiary żółwi olbrzymich. Pancerz grzbietowy tego żółwia może mieć długość nawet 150 cm.