Żółw żółtobrzuchy jest żółwiem błotnym. Zamieszkuje środkowe i południowo-wschodnie stany USA. W naturalnym środowisku zamieszkuje przede wszystkim rzeki, kanały, sporadycznie jeziora i tereny bagienne. Samice są nieco większe od