Rzecz jasna – zgodnie z szeroko pojmowaną poprawnością – czwogów nie kocha się za fakt, że są ładne, ale za to, że w ogóle są. Z drugiej natomiast